HJORTEN PÅ ALLSTØ
MÅSE PÅ FJORDISEN

REVEN PÅ MØYASPRANG

MMEN MOR, BERRE GRASNO HAR ME BLITT STORE MMM, FISK
MOR
MORJUNIOR
ENDELEG PÅ EIGA HANDOGSÅ RAUDSTRUPEN HAR REIRMEDAN GAUKUNGEN VENTAR PÅ MAT
HJORTEN PÅ SOLBJØRGO