HER ER DEI KVIGENE SOM ER FOR SALG HØST 2009

ALLE KVIGENE MINE ER NO SELDT

             NR:

FØDD:

FAR:

MOR:

FØDD HJÅ:

INSEMINERT:

OKSE:

KALVEDATO:
506   12330109

18.09.2007

10503

453    -7p

Einar Langballet

01.12.2008

10278

08.09.2009NR:

FØDD:

FAR:

MOR:

FØDD HJÅ:

INSEMINERT:

OKSE:

KALVEDATO
004    12330309

23.09.2007

ungokse

slakta ved fødsel

Magne T Øydvin

13.12.2008

10190

18.09.2009


NR:

FØDD:

FAR:

MOR:

FØDD HJÅ:

INSEMINERT:

OKSE:

KALVEDATO:
337   12340006

27.06.2006

10303

233

Larsastovo Samdrift Folkedal

31.12.2007

10035

08.10.2008


NR:

FØDD:

FAR:

MOR:

FØDD HJÅ:

INSEMINERT:

OKSE:

KALVEDATO:
473  12350258

22.09.2007

10530

481  -14p

Per Lid  Voss

13.12.2008

10267

18.09.2009NR:

FØDD:

FAR:

MOR:

FØDD HJÅ:

INSEMINERT:

OKSE:

KALVEDATO:
497   12330109

02.09.2007

5706   +11p

469  +11p

Einar Langballe Ulvik

14.12.2008

10232

19.09.2009

Kontakt mail NR:

FØDD:

FAR:

MOR:

FØDD HJÅ:

INSEMINERT:

OKSE:

KALVEDATO:
946  12350780

04.09.2007

5847  +7p

835   -2p

Aslaug Møen Voss

14.12.2008

10190

19.12.2009
Kontakt mail  6


NR:                  

FØDD:

FAR:

MOR:

FØDD HJÅ:

INSEMINERT:

OKSE:

KALVEDATO:

969 12350780

10.10.2007

5814  +11p

833  +2p

Aslaug Møen Voss

19.12.2008

10267

24.09.2009

Telefon  99431036
              56526466


NR:

FØDD:

FAR:

MOR:

FØDD HJÅ:

INSEMINERT:

OKSE:

KALVEDATO:

472 12350258

20.09.2007

SEM

425  -5p

Per Lid Voss

19.12.2008

10267

26.09.2009
NR:

FØDD:

FAR:

MOR:

FØDD HJÅ:

INSEMINERT:

OKSE:

KALVEDATO
202 12350610

25.10.2007

SEM

162  -1p

Aksel Skjervheim  Voss

28.12.2008

10183

03.10.2009

RING ELLER SEND MEG MAIL

MAGNE T ØYDVIN